Skip links

Маркетинг

Бизнесийг хэрэглэгчид бүтээдэг. Хэдий чинээ их хэрэглэгчидтэй байна төдий чинээ таны бизнес томорно.

Брэндинг

Хүн бүрт тухайн брендээс авах мэдрэмж өөр өөр байдаг. Энэ нь тэдний таныг сонгох эсэхийг шийднэ.

Вэбсайт

Фэйсбүүкийн юм фэйсбүүкдээ л оршино. Харин хэрэглэгчид таны бизнесийг интернетээс олох уу?

Чатбот

Хүн өдөрт хамгийн ихдээ 100 гаруй хүнтэй харилцах чадвартай. Гэвч чатбот нэгэн зэрэг 1000 хүнтэй харьцдаг.

Бид таны болон таны хэрэглэгчдийн ашиг сонирхолтой уялдан урлана.

Юу хүсэж байна?

Юу хийх хэрэгтэй байна?

Юу хийж байна?

Мэдээж төгсгөл нь гайхалтай

Бид юу хийдэг вэ?

Үйлчилгээний тухай

Судалгаа шинжилгээ

Судалгаа нь хэрэглэгчийн зан төлөв, зах зээлийн чиг хандлага, гол нь юу хийх хэрэгтэйг харуулдаг.

Брэндинг

Бусдаас ялгарах өвөрмөц байдлыг бүтээх, хэрэглэгч та хоёрын дунд итгэлцэлийг бий болгодог.

Сошиал маркетинг

Хэрэглэгчдийн дунд хүрээллийг үүсгэх ба тэдний  хандлагыг хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой.

Идэвхжүүлэлт

Борлуулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд бүтээгдэхүүнийг таниулах ба түүнийг авах сэдлийг өгдөг.

Вэбсайт хөгжүүлэлт

Таны бизнесийн бат бамбай ба хэрэглэгчдэд найдвар, итгэл, сэтгэгдэл төрүүлдэг.

Чатбот хөгжүүлэлт

Хэрэглэгчдэд хүссэн мэдээллийг нь хамгийн хялбар бөгөөд шуурхай дамжуулдаг.

Автоматжуулалт

Автоматжуулалт нь үр ашгийг нэмэгдүүлж, цаг хугацаа болон зардлыг хэмнэдэг.

SEO Маркетинг

Бид хайлтын илэрцүүдээс хамгийн дээр гарч ирснийг нь л сонгодог шүү дээ. Ийм л энгийн.

Email

Ecommerce

Headline

SEO

Podcast

Summerize

FAQ

Ideas

Code

Homework

Ads

Social Media

Articles

Тэд биднийг юу гэдэг вэ?

Харилцагчдийн сэтгэгдэл

Бидний ашигладаг технологиуд

Үнэ цэнийг бүтээнэ.

Google
WordPress
Qpay
Facebook
Cpanel
Adobe

Үнийн
санал

20% off

2023 оныг дуустал

20% off

2023 оныг дуустал

SILVER

GOLDEN

DIAMOND

2'500'000

Бүх төрлийн бизнесийг хөлөө
олоход нь туслах үйлчилгээ

4'000'000

Бүх төрлийн бизнесийг жинхэнэ
БРЕНД болоход нь туслах үйлчилгээ

+5'000'000

Гайхалтай БРЕНД бий болгож,
тогтвортой өсөхөд нь туслах үйлчилгээ

Лого ба өнгө төрх

Постер дизайн

2
3
5

Хэвлэлийн дизайн

Бүтээгдэхүүний дизайн

Персентаци дизайн

SILVER

500'000

Бүх төрлийн бизнесийг хөлөө олоход нь туслах үйлчилгээ

БРЭНДИНГ/СУДАЛГАА & ӨНГӨ ТӨРХ/ - Байхгүй
СОШИАЛ МАРКЕТИНГ - БАЙГАА
ПОСТЕР, КОНТЕНТ - 5

СТРАТЕГИ - БАЙГАА

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД /МЭЙЛ, SEO, АВТОМАТЖУУЛАЛТ/ - БАЙХГҮЙ

ТУСЛАМЖ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО - БАЙГАА

GOLDEN

1'000'000

Бүх төрлийн бизнесийг жинхэнэ БРЕНД болоход нь туслах үйлчилгээ

БРЭНДИНГ/СУДАЛГАА & ӨНГӨ ТӨРХ/ - БАЙГАА
СОШИАЛ МАРКЕТИНГ - БАЙГАА
ПОСТЕР, КОНТЕНТ - 7

СТРАТЕГИ - БАЙГАА

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД /МЭЙЛ, SEO, АВТОМАТЖУУЛАЛТ/ - БАЙГАА

ТУСЛАМЖ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО - САЙН

DAIMOND

???

Гайхалтай БРЕНД бий болгож, тогтвортой өсөхөд нь туслах үйлчилгээ

БРЭНДИНГ/СУДАЛГАА & ӨНГӨ ТӨРХ/ - БАЙГАА
СОШИАЛ МАРКЕТИНГ - БАЙГАА
ПОСТЕР, КОНТЕНТ - БАЙГАА

СТРАТЕГИ - БАЙГАА

НЭМЭЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД /МЭЙЛ, SEO, АВТОМАТЖУУЛАЛТ/ - БАЙГАА

ТУСЛАМЖ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО - САЙН

Төлбөрийн уян хатан байдал 30 / 70

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.